Karta pro věrné návštěvníky našeho hotelu

Byli jste již někdy ubytovaní ve Sporthotelu Bohemia? Pokud ano, tak právě Vám je určena Věrnostní karta Sporthotelu Bohemia, se kterou získáte mnoho výhod.

Výhody Věrnostní karty Sporthotelu Bohemia:

  • 5% sleva na ubytování se snídaní při rezervaci pobytu od 8 osob minimálně na 3 noci

Podmínky používání Věrnostní karty Sporthotelu Bohemia:

  • slevy nelze uplatnit na last minute
  • karta je nepřenosná
  • slevu nelze uplatnit bez této karty ani zpětně
  • držitel této karty upozorní personál hotelu při rezervaci nebo při příjezdu do hotelu, že je držitelem této karty
  • dojde-li u držitele karty ke změnám v základních informacích, které jsou potřebné při vytvoření Věrnostní karty, je povinen tyto změny hlásit buď osobně a nebo emailem na jandova@sporthotel-bohemia.cz

Jak získáte Věrnostní kartu Sporthotelu Bohemia:

Při Vaší nové rezervaci Vám na Vaši žádost vystavíme věrnostní kartu a bude zaktivována se všemi výhodami. V naší databázi hostů vyhledáme zda jste již v našem hotelu byli ubytováni a pokud Vás v databázi nenajdeme, požádáme Vás o odkaz na dřívější e-mailovou komunikaci či rezervaci. Kartu si při příjezdu vyžádáte na recepci.

Ochrana osobních údajů:

Zákazník svým podpisem na formuláři potvrzuje svůj souhlas s tím, aby Sporthotel Bohemia, zpracoval údaje uvedené v těchto dokumentech do informačního systému za účelem možnosti poskytnout výhody plynoucí z členství a k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování Věrnostní karty Sporthotelu Bohemia ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem tohoto programu Věrnostní karty, sledující zájem partnera Věrnostní karta a zkvalitnění služeb poskytovaných ve Sporthotelu Bohemia. Osoba, která vyplnila přihlášku, má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. Sporthotel Bohemia ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. Sporthotel Bohemia uvádí, že zpracovatelm údajů je Sporthotel Bohemia, Dolní 280, Rokytnice nad Jizerou.

Všeobecná ustanovení:

Sporthotel Bohemia si vyhrazuje právo ukončit Věrnostní kartu. Datum ukončení činnosti této karty bude vypsáno na www.sporthotel-bohemia.cz, minimálně jeden měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále věrnostní karty platné.
Tato všeobecná ustanovení vydal Sporthotel Bohemia jako závazný předpis pro provozování programu Věrnostní karta a nabývají účinnosti dne 10.05.2011. Tato platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek. Sporthotel Bohemia si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla používání Věrnostní karty Sporthotelu Bohemia.